Tekla Structures glossary, 2022

© Trimble Solutions Corporation, 2022

ERSATT AV: Tekla Structures glossary, 2023

Tekla Structures glossary är en terminologisk ordlista om programvaran för byggnadsinformationsmodellering, Tekla Structures, och den publiceras och upprätthålls av Trimble Solutions (tidigare Tekla). Programvaran och ordlistan innehåller begrepp från både byggnadsbranschen och IT-branschen samt kombinationer av dessa.

Tekla Structures är en BIM-programvara (BIM = byggnadsinformationsmodellering) som används för att skapa, integrera, hantera och dela modeller. Programvaran används globalt för att planera och konstruera bland andra arenor, offshore-byggnader, fabriker, bostadshus, broar och skyskrapor. Programvaran Tekla Structures är på engelska och den lokaliseras på flera andra språk, såsom tyska, ryska och kinesiska.

Målgrupper för ordlistan är speciellt tekniska dokumenterare, användargränsnittsdesigner, marknadsförare, utbildare samt användare av programvaran. Syftet med terminologiarbetet är att klarlägga begreppen med definitioner och ge enhetliga termerkommendationer som ska användas i både användargränsnittet till programvaran och i det kompletterande materialet, såsom produktguider och marknadsföringsmaterial.

Ordlistan innehåller 614 Tekla Structures -relaterade begrepp på engelska. Begreppsrelationerna presenteras i begreppsdiagram och det är möjligt att sätta sig in i begreppsinnehållen med hjälp av definitioner och anmärkningar. Ordlistan ger också rekommendationer på användning av engelska termer.

Uppdateringsrytmen följer publicering av versioner av Tekla Structures. I början av 2022 publicerades nya versioner av programvaran Tekla Structures samt ordlistan för Tekla Stuctures. Ordlistan är tillsatt med nya begrepp och vissa äldre begrepp har uppdaterats.

Terminologicentralen TSK påbörjade samarbetet med dåvarande Tekla i slutet av 2006, och den första versionen av Tekla Structures glossary publicerades i 2009. Vid de tidigare uppdateringar har ordlistan bearbetats att motsvara utvecklingen av programvaran samt språket i användargränsnittet. Också respons från användarna av ordlistan har beaktats.