Tidskriften Terminfo

Terminfo är Terminologicentralens webbtidskrift. Den ger aktuell information om vad som är på gång inom terminologin och innehåller artiklar bl.a. om termer och deras bakgrund samt om terminologiarbete. Numren publicerade efter 2009 finns på nätet i sina helhet. Artiklar är mestadels skriven på finska, men i några numren finns det också artiklar på svenska eller engelska. Från numren 1/1996–4/2009 finns de engelska sammandragen tillgänliga på webben.

Mer information på svenska finns på Terminfos webbplats.