Tisdag den 1 juni

OBS! Alla tider i finsk tid.
Abstrakt

Ordförande:
Henrik Nilsson, Terminologifrämjandet

9.45 Webbinariet börjar

9.55 Inledning
Katri Seppälä, Terminologicentralen

10.00Huvudtalare: Begrepsarbeid som en sentral del av informasjonsforvaltning
Jim J. Yang, Digitaliseringsdirektoratet & Marianne Aasgaard, Språkrådet

10.35Developing practical interoperability tools and methods for practical users
Riitta Alkula, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

11.00Skillnader mellan begreppsdiagram och begreppsmodeller
Stefano Testi, MedMod Ab

11.25Anvendelse af polyhierarki og ikke-leksikaliserede begreber i terminologiske ontologier
Bodil Nistrup Madsen, Copenhagen Business School

11.45Diskussion

12.00LUNCH
- Diskussion: terminologiska metoder och interoperabilitet / moderator: Hanne Erdman Thomsen, Terminologigruppen
- Avkoppling: pausgympa & historier inom finsk konst

13.30Enabling semantic interoperability in legal drafting
Mikael af Hällström, Skatteförvaltningen

13.55Norsk tesaurus for sjanger og form (ntsf)
Ingebjørg Rype, Nasjonalbiblioteket

14.15KAFFEPAUS
- Diskussion: nya tillämpningsområde för begreppsarbete / moderator: Åsa Holmér, Institutet för språk och folkminnen
- Avkoppling: pausgympa & historier inom finsk konst

14.45På vei mot en felles terminologi i norsk helsevesen
Ole Våge, Nasjonalt senter for helsefagleg terminologi, Direktoratet for e-helse

15.10Informationshantering inom social- och hälsovården: Utveckling och harmonisering av verksamhetsmodeller för begreppsarbete /
Information management in social welfare and healthcare: Developing and harmonizing models of terminology work

Virpi Kalliokuusi & Johanna Eerola, Institutet för hälsa och välfärd

15.35Diskussion

16.05Webbinariet slutar

Onsdag den 2 juni