Affärsverksamhetsontologin har integrerats med Ontologi för den offentliga sektorns tjänster

Ontologi för den offentliga sektorns tjänster i Nationalbibliotekets Finto service

Arbets- och näringsministeriet tillsammans med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata anlitade Terminologicentralen i september 2020 för att integrera begreppen i Affärsverksamhetsontologin (LIITO) till Ontologi för den offentliga sektorns tjänster (JUPO). Därtill uppdaterades JUPOs struktur så att den motsvarar strukturen av versionen 3.2021.Epikuros av Allmän finländsk ontologi (ALLFO). JUPO-ontologin har nu över 5 800 begrepp. I ontologin ges termer och annan information på finska, svenska och engelska.

Den uppdaterade ontologin publicerades i Nationalbibliotekets Finto-service i augusti 2021. Affärsverksamhetsontologin finns inte längre i Finto som en separat ontologi, men LIITO-begreppens unika adresser (URIer) dirigerar användaren till den motsvarande JUPO- eller YSO-begrepp.

JUPO-ontologin syftar till att främja den semantiskt enhetliga beskrivningen och sökbarheten av tjänster i olika webbtjänster. Den har också som mål att underlätta användning och producering av information om tjänster i olika datanät. Ontologin administreras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.