Liiketoimintaontologia yhdistetty Julkisen hallinnon palveluontologiaan

Julkisen hallinnon palveluontologia Kansalliskirjaston Finto-palvelussa

Sanastokeskus aloitti syyskuussa 2020 työ- ja elinkeinoministeriön ja Digi- ja väestötietoviraston toimeksiannosta ontologiaprojektin, jossa yhdistettiin Liiketoimintaontologian (LIITO) käsitteistö osaksi Julkisen hallinnon palveluontologiaa (JUPO) ja päivitettiin Julkisen hallinnon palveluontologiaan sisältyvä Yleinen suomalainen ontologia (YSO) uusimmalla jäädytetyllä YSO-versiolla (2021.3.Epikuros). Ontologiatyö valmistui kesällä 2021. Ontologiassa on nyt yli 5800 käsitettä. Ontologian tiedot ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, mutta tässä projektissa käsiteltiin vain suomea.

Päivitetty Julkisen hallinnon palveluontologia julkaistiin Kansalliskirjaston Finto-palvelussa elokuun 2021 alussa. Samalla Liiketoimintaontologia poistui Finto-palvelusta omana kokonaisuutenaan, mutta Liiketoimintaontologian käsitteiden pysyvät tunnisteet ohjaavat korvaaviin JUPO- ja YSO-käsitteisiin.

Julkisen hallinnon palveluontologia on Digi- ja väestötietoviraston hallinnoima YSO-pohjainen erikoisontologia. Ontologia edistää palvelujen semanttisesti yhdenmukaista kuvailua ja löydettävyyttä eri verkkopalveluissa sekä helpottaa palveluja koskevan tiedon käyttämistä ja tuottamista tietoverkoissa. Julkisen hallinnon palveluontologiaa hyödynnetään esimerkiksi Suomi.fi-verkkopalvelun taustalla olevan Palvelutietovarannon tietojen kuvailussa.