Arbetarskyddsordlista (TSK 35)

Työsuojelusanasto, Vocabulary of Safety and Health at Work, Arbeitsschutzglossar, Vocabulaire de la santé et de la sécurité au travail

© Terminologicentralen TSK rf, 2006
Utgiven av Arbetshälsoinstitutet
ISBN 951-802-698-X (inbunden)

Ordlistan är tillgänglig:
- i termbanken TEPA

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska, engelska, tyska, franska
- Begreppsbeskrivningarna: finska, svenska

Den reviderade Arbetarskyddsordlistan publicerades i september 2006. Ordlistan omfattar 465 definierade begrepp inom arbetarskyddet. Begreppen är försedda med termrekommendationer på finska och ekvivalenter på svenska, engelska, tyska och franska. Definitionerna med tilläggsuppgifter är översatta till svenska. Begreppsdiagrammen åskådliggör relationerna mellan begreppen.

Ordlistan har sin utgångspunkt i Arbetarskyddsordlista (TSK 7) som utkom år 1985. Den nya ordlistan har uppdaterats med nya begrepp och har ny struktur. Arbetarskyddsordlista riktar sig i första hand till fackmän inom arbetarskyddet, bland annat arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddscheffer och personalen inom företagshälsovården. Ordlistan är till stor nytta även för övriga som använder fackspråket inom området, t.ex. informatörer, journalister och översättare.

Arbetarskyddsordlista är utarbetad av en arbetsgrupp med ämnesspecialister från social- och hälsoministeriet, Arbetshälsoinstitutet, Arbetarskyddscentralen, Nylands arbetarskyddsdistrikt samt VTT. Det terminologiska arbetet finansierades av Arbetarskyddsfonden och Svenska kulturfonden. Terminologiprojektet leddes av Terminologicentralen TSK som även utförde det praktiska arbetet och svarade för det terminologiska kunnandet i projektet.

Arbetsgruppen som utarbetade Arbetarskyddsordlistan har uppdaterad därefter vissa termrekommendationer och definitioner som finns på ordlistan. Uppdateringarna är publicerade som ett tilläggsblad som delas ut mellan den tryckta Arbetarskyddsordlistan samt som en pdf-fil. Uppdateringarna gäller den tryckta ordlistans begrepp nummer 6, 17, 28, 126, 165, 172, 173, 177, 182, 192, 193, 196, 280, 336, 372 och 441. Uppdateringarna har också gjorts på de termposter som är publicerade i termbanken TEPA.