Työsuojelusanasto (TSK 35)

Arbetarskyddsordlista, Vocabulary of Safety and Health at Work, Arbeitsschutzglossar, Vocabulaire de la santé et de la sécurité au travail

© Sanastokeskus TSK ry, 2006
Kustantaja: Työterveyslaitos
ISBN 951-802-698-X (nidottu)

Sanasto saatavilla:
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska
- Käsitekuvaukset: suomi, ruotsi

Uusi Työsuojelusanasto on julkaistu syyskuussa 2006. Sanasto sisältää 465 työsuojelualan käsitettä määritelmineen ja niitä täydentävine huomautuksineen. Käsitteille on annettu suositukset suomenkielisestä ammattitermistöstä sekä vastineet ruotsin, englannin, saksan ja ranskan kielellä. Määritelmät ja niitä täydentävät huomautukset on käännetty ruotsiksi. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan kaavioiden avulla.

Sanasto pohjautuu vuonna 1985 julkaistuun Työsuojelusanastoon (TSK 7), jota on ajanmukaistettu lisäämällä uusia käsitteitä ja uudistamalla sanaston jäsentelyä. Työsuojelusanasto on suunnattu ensisijaisesti työsuojelun ammattilaisille ja muille työsuojelutehtävissä toimiville henkilöille, kuten työsuojeluvaltuutetuille, työsuojelupäälliköille ja työterveyshuollon henkilöstölle. Sanastoa voivat hyödyntää myös muut alan ammattikieltä käyttävät, kuten tiedottajat, toimittajat ja kääntäjät.

Työsuojelusanasto on laadittu työryhmässä, johon kuului alan asiantuntijoita sosiaali- ja terveysministeriöstä, Työterveyslaitoksesta, Työturvallisuuskeskuksesta, Uudenmaan työsuojelupiiristä sekä VTT:ltä. Terminologisen työn rahoittivat Työsuojelurahasto ja Svenska kulturfonden. Sanastoprojektia johti Sanastokeskus TSK, joka vastasi myös projektin käytännön toteutuksesta ja terminologisesta asiantuntemuksesta.

Työsuojelusanaston laatinut työryhmä on sittemmin päivittänyt joitakin sanaston termisuosituksia ja määritelmiä. Päivitykset on julkaistu 7.10.2008 päivättynä lisälehtenä, jota jaellaan painetun Työsuojelusanaston välissä sekä PDF-tiedostona. Päivitykset koskevat painetun sanaston käsitteitä, joiden tietuenumerot ovat 6, 17, 28, 126, 165, 172, 173, 177, 182, 192, 193, 196, 280, 336, 372 ja 441. Kyseiset päivitykset on tehty myös TEPA-termipankissa julkaistuihin Työsuojelusanaston tietueisiin.