Begrepp om likabehandling inom social- och hälsotjänster

ERSATT AV: Begrepp om likabehandling inom social- och hälsotjänster, version 2.0

© Institutet för hälsa och välfärd, 2018

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Terminologicentralen utarbetade tillsammans en ordlista på finska om begrepp om likabehandling inom social- och hälsotjänster. Experter på likabehandling vid Institutet för hälsa och välfärd samt terminologer vid Terminologicentralen håll workshoppar där de behandlade sammanlagt 13 centrala begrepp som rör likabehandling inom social- och hälsotjänster. Ordlistan är avsedd som stöd för planering och bedömning av ordnandet och produktion av social- och hälsotjänster. Ordlistans primära målgrupper är de som ordnar och producerar social- och hälsotjänster, de som planerar tjänster och de som bedömer tjänster.