Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuuden käsitteet, versio 1.0

KORVATTU: Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuuden käsitteet, versio 2.0

© Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Sanastokeskus TSK tekivät kesällä 2018 yhdessä suomenkielisen sanaston sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuuden käsitteistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdenvertaisuuden asiantuntijat ja Sanastokeskuksen terminologit käsittelivät työpajoissa yhteensä 13 sosiaali- ja terveysalan yhdenvertaisuuteen liittyvää keskeistä käsitettä. Sanaston tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnittelua ja arviointia. Sanaston ensisijaisena kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjät ja tuottajat, palvelujen suunnittelijat ja palveluja arvioivat toimijat.

Yhdenvertaisuus käsitetään sanastossa laajasti Suomen perustuslain (731/1999) 6 §:n mukaisesti. Kyseisen perustuslain pykälän mukaisesti myös sukupuolten tasa-arvo sisältyy yhdenvertaisuuteen. Käsitteiden määritelmät on pyritty laatimaan mahdollisimman kattaviksi. Määritelmiä täydentävien huomautusten tiedot on sen sijaan esitetty erityisesti sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta, ja yhdenvertaisuutta tarkastellaan erityisesti nykyisten ja mahdollisten tulevien sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien näkökulmasta.