Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet fortsätter på våren 2021

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (Centret för IT-expertis) anlitade Terminologicentralen TSK för att fortsätta under våren 2021 begreppsarbete vars syfte är att utarbeta beskrivningar för begrepp som rör statsunderstödsverksamhet. Begreppsarbete ska stöda utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten.

De tidigare faserna av projektet förverkligades under 2018–2020, och arbetet under 2021 baserar sig på dessa resultat. Den första delen av ordlistan ska publiceras våren 2021 och den omfattar begrepp som anknyter till olika slag av statsunderstöd, verksamhet, aktörer, handlingar samt förvaltningsärenden och förvaltningsbeslut. Dessutom ska ett nytt material ut på remiss. Materialet omfattar begrepp som rör speciellt begrepp som anknyter sig till statsunderstödd verksamhet. Ordlistan ska omfatta termer och begreppsbeskrivningar på finska, svenska och engelska.

Terminologicentralens terminolog ska medverka i att utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter vid flera ministerier, ämbetsverk och andra organisationer.