Valtionavustustoiminnan käsitetyö jatkuu keväällä 2021

Sanastokeskus jatkaa vuonna 2021 CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n toimeksiannosta käsitetyötä, jonka tavoitteena on laatia käsitekuvaukset valtionavustustoiminnan ja valtionavustuksilla rahoitettavan toiminnan keskeisille käsitteille. Käsitetyötä tehdään valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankeen tueksi. Hankejohtaja Tuula Lybeck kertoo kolumnissaan hankkeen tavoitteista ja taustoista.

Käsitetyön aiemmat vaiheet toteutettiin vuosina 2018–2020. Vuonna 2021 työ jatkuu niiden pohjalta. Sanastosta julkaistaan keväällä ensimmäinen osa, jonka aihepiirejä ovat valtionavustuslajit, valtionavustuksiin liittyvä toiminta, toimijat ja asiakirjat sekä hallintoasiat ja päätökset hallintoasiassa. Tämän lisäksi järjestetään lausuntokierros uudesta aineistosta, johon kuuluu erityisesti valtionavustuksella rahoitettavaa toimintaan liittyviä käsitteitä. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Valtionavustustoiminnan sanasto laaditaan terminologisen sanastotyön menetelmillä, joiden avulla sanaston käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Tämä auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä.

Sanastoa käsitellään työpajoissa useiden ministeriöiden, virastojen ja järjestöjen asiantuntijoiden kanssa.