Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet fortsätter under våren 2020

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (Centret för IT-expertis) anlitade Terminologicentralen TSK för att fortsätta under våren 2020 begreppsarbete vars syfte är att utarbeta beskrivningar för begrepp som rör statsunderstödsverksamhet. Begreppsarbete ska stöda utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten. Projektdirektör Tuula Lybeck diskuterar projektets målsättning och dess bakgrund i sin kolumn på finska.

De tidigare faserna av projektet förverkligades under 2018 och 2019, och arbetet under 2020 kommer att basera sig på dessa resultat. Ordlistan omfattar olika teman, sådana som slag av statsunderstöd samt aktiviteter, aktörer och dokument som rör statsunderstöd. Dessa delar kommer att översättas till svenska och engelska samt skickas ut på remiss på våren 2020. Samtidigt kommer andra teman att bearbetas på finska.

Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter vid flera ministerier, ämbetsverk och organisationer.