Valtionavustustoiminnan käsitetyö jatkuu kevään 2020

Sanastokeskus jatkaa vuonna 2020 CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n toimeksiannosta käsitetyötä, jonka tavoitteena on laatia käsitekuvaukset valtionavustustoiminnan ja valtionavustuksilla avustettavan toiminnan keskeisille käsitteille. Käsitetyötä tehdään valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankeen tueksi. Hankejohtaja Tuula Lybeck kertoo kolumnissaan hankkeen tavoitteista ja taustoista.

Käsitetyön aiemmat vaiheet toteutettiin vuosina 2018 ja 2019. Vuonna 2020 työ jatkuu niiden pohjalta. Sanaston aihepiirejä ovat muun muassa valtionavustuslajit, valtionavustuksiin liittyvä toiminta, toimijat ja asiakirjat ja valtionavustusasian käsittely. Nämä osuudet käännetään ruotsiksi ja englanniksi ja niistä järjestetään lausuntokierros keväällä 2020. Samalla jatketaan muiden aiheiden, kuten toiminnan vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin, talouden suunnittelun ja raportoinnin sekä toimintaan tarvittavien resurssien käsitteistön työstämistä suomeksi.

Valtionavustustoiminnan sanasto laaditaan terminologisen sanastotyön menetelmillä, joiden avulla sanaston käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Tämä auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä.

Sanastoa käsitellään työpajoissa useiden ministeriöiden, virastojen ja järjestöjen asiantuntijoiden kanssa.