Beredskaps- och befolkningsskyddsordlista (TSK 39)

Varautumisen ja väestönsuojelun sanasto, Preparedness and Civil Defence Vocabulary, Glossar für Notfallplanung und Bevölkerungsschutz

© Terminologicentralen TSK rf, 2009
Utgiven av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
ISBN 978-951-797-320-5 (inbunden)

Ordlistan är tillgänglig:
- i termbanken TEPA

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska, engelska, tyska
- Begreppsbeskrivningarna: finska, svenska

Beredskaps- och befolkningsskyddsordlistan (TSK 38) som publicerades år 2007 har kommit i ny utgåva. Ordlistan har nu också definitioner och anmärkningar på svenska. Dessutom är inledningskapitlen skrivna på svenska. Den nya utgåvan innehåller även begreppsdiagram över både de finska och de svenska begreppen.

Projektet med Beredskaps- och befolkningsskyddsordlistan har genomförts på initiativ av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK). Syftet har varit att klarlägga terminologin inom området beredskaps- och befolkningsskydd.

Ordlistan har publicerats som en bok utgiven av SPEK och kan beställas direkt från utgivaren. Med boken följer en cd-rom-version av ordlistan.