Energi- och utsläppbegrepp

I september 2018 påbörjade Terminologicentralen TSK och Statistikcentralen ett nytt terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta en ordlista med cirka 30 begrepp som är centrala för statistiker över energi och utsläpp.

Ordlistearbetet ska handla om begrepp som gäller till exempel energikällor, -balans och -produktion. Arbetsgruppen ska också gå igenom definitioner som har tidigare bearbetats hos Statistikcentralen och förenhetliga dem vid behov.

Ordlistan ska bli färdig vid utgången av 2018 och innehålla termer och definitioner på finska.