Evenemangs-, hobby- och utbildningsklassificeringar på verktyget Kodlistor

Terminologicentralen och Åbo stad påbörjade i 2021 ett gemensamt projekt med mål att bygga klassificeringar för evenemang, hobbyer och utbildning som en del av projektet Asiakaslähtöinen toteutus tapahtuma-, harrastus- ja koulutusdatan hallinnoimiselle ja tarjoamiselle kohderyhmälähtöisissä näkymissä (Kundorienterat genomförande av hantering och tillhandahållande av evenemangs-, hobby- och utbildningsdata i målgruppsorienterade vyer). Ändamålet var att främja den semantiska interoperabiliteten och därmed användarvänlig beskrivning av data och informationssökning.

Under projektets gång utarbetades fyra enskilda klassificeringar i samarbete med expertgrupper: Evenemang (innehåll), Evenemang (typ), Hobbyer och Utbildningar. Klassificeringarna omfattar totalt 63 klasser som har getts namn på finska, svenska och engelska. Klassificeringarna publicerades i verktyget Kodlistor i februari 2022 och är avsedda för hantering av data som gäller evenemang, hobbyer samt utbildningar. De kan också utnyttjas till exempel vid kalenderlösningar på olika webbsidor.