Geoinformatik-ordlista (TSK 32)

Geoinformatiikan sanasto, Vocabulary of Geoinformatics

ERSATT AV: Geoinformatik-ordlista, 2 upplagan (TSK 42)

© Terminologicentralen TSK, 2005
ISBN 952-9794-19-3 (inbunden)

Terminologicentralen TSK började arbetet med geoinformatik-ordlistan hösten 2004 på uppdrag av Geodetiska institutet. Den färdiga ordlistan som innehåller ca 140 begrepp publicerades i september 2005. Utöver finska termer och definitioner innehåller ordlistan engelska termer. I arbetsgruppen deltog representanter även från Tekniska högskolan, Helsingfors universitet och Lantmäteriverket.

Ordlistan är publicerad som bok. Boken kan avgiftsfritt hämtas från Terminologicentralen (1 styck per kund), vid utsändning per post debiteras expeditionskostnader 5,50 euros per styck.