Geoinformatiikan sanasto (TSK 32)

Vocabulary of Geoinformatics

KORVATTU: Geoinformatiikan sanaston 2. laitos (TSK 42)

© Sanastokeskus TSK, 2005
Jakelu: Sanastokeskus TSK
ISBN 952-9794-18-5 (nid.) 

Sanastokeskus TSK käynnisti syyskuussa 2004 Geodeettisen laitoksen toimeksiannosta sanastohankkeen, jonka tavoitteena oli laatia ajanmukainen geoinformatiikan yleissanasto, joka selvittää käsitteiden sisällöt ja antaa tarvittavat suositukset suomenkielisestä ammattitermistöstä.

Syyskuussa 2005 ilmestynyt Geoinformatiikan sanasto käsittelee sijainnin määrittämiseen ja koordinaattijärjestelmiin sekä paikkatietoon, paikkatietojärjestelmiin ja paikkatietopalveluihin yleisesti liittyviä käsitteitä. Mukaan on otettu lisäksi paikkatiedon mallintamisen ja paikkatiedon laadun keskeisiä käsitteitä sekä paikkatietoa kuvaavia geometrian ja topologian käsitteitä. Sanastossa on erillisinä termitietueina ja käsitekaavioina 136:n geoinformatiikkaan kuuluvan käsitteen tiedot. Pääsääntöisesti käsitteet on määritelty, mutta mukana on myös käsitteitä, joille on annettu ainoastaan suomi-englanti-termiparit. Sanaston kohderyhmä on geoinformatiikan alan asiantuntijat, mutta sanasto on oiva apu myös muille alan termistön kanssa toimiville, kuten opettajille, tiedottajille ja kääntäjille.

Sanasto julkaistiin vuonna 2005 PDF-tiedostona ja kirjana.

Vuonna 2011 sanastosta ilmestyi uusi, laajennettu ja osin tarkistettu laitos, ks. tiedote. Sanaston ensimmäinen laitos on edelleen saatavissa Sanastokeskus TSK:sta PDF-tiedostona ja painettuna julkaisuna. Painetun sanaston voi noutaa Sanastokeskuksesta ilmaiseksi (1 kpl/asiakas), postitse lähetettäessä peritään toimituskuluina 5,50 e/kpl.