Inbjudan

NORDTERM-KONFERENSEN 2021: Begreppsarbete och informationshantering

Tid: 1–2.6.2021 via Zoom

Målgrupper: de som arbetar med informationsförvaltning, utvecklare av digitala tjänster, systemutvecklare, språkvårdare, översättare och tolkar, ämnesspecialister på olika områden, forskare, studerande och terminologer

Vi önskar föredrag som behandlar utnyttjandet av begreppsarbete inom informationshantering. Föredragen kan behandla t.ex. projekt inom den offentliga förvaltningen eller näringslivet samt forskning som kopplar begreppsarbete och informationshantering.

Konferensens språk är danska, norska och svenska. Föredrag kan också hållas på engelska.

För dig som är intresserad av att hålla ett föredrag:

  • Lämna in ditt abstrakt som en bifogad fil senast 12.3.2021 till nordterm2021@tsk.fi
  • Skriv ditt abstrakt på samma språk du ska hålla ditt föredrag på (danska, norska, svenska eller engelska).
  • Ditt abstrakt ska omfatta 300–500 ord. Bifoga en kort presentation (ett par meningar) av dig själv.
  • Filnamnet ska vara "abstrakt + namnet på föredragshållare".
  • Du får veta senast 5.4.2021 om ditt abstrakt har godkänts för presentation. De godkända abstrakten kommer att publiceras på Nordterm 2021 webbplats före konferensen.
  • Skicka in ditt presentation till nordterm2021@tsk.fi senast 24.5.2021.
  • Presentationerna kommer att publiceras på Nordterm 2021 webbplats efter konferensen och de ska vara tillgängliga för en begränsad tid.
  • Alla föredragen kommer att publiceras som en del av Nordterm-rapporten vid slutet av 2021. Vänligen sänd din artikel senast 15.9.2021 (mer information senare).