Esitelmöintikutsu

NORDTERM-SEMINAARI 2021: Käsitetyö ja tiedonhallinta

Aika: 1.-2.6.2021

Kohderyhmät: tietohallinnon parissa työskentelevät, digitaalisten palvelujen kehittäjät, tietojärjestelmien kehittäjät, kielenhuoltajat, kääntäjät ja tulkit, eri alojen sisältöasiantuntijat, tutkijat, opiskelijat ja terminologit

Toivomme seminaariin esityksiä käsitetyön hyödyntämisestä erilaisiin tiedonhallinnan tarpeisiin. Aiheet voivat liittyä julkisen hallinnon tai yritysmaailman käytännön projekteihin tai käsitetyötä ja tiedonhallintaa yhdistävään tutkimukseen.

Seminaarin ensisijaisia kieliä ovat norja, ruotsi ja tanska, mutta esityksen voi pitää myös englanniksi.

Esityksen pitämisestä kiinnostuneille:

  • Lähetä esityksesi abstrakti 12.3.2021 mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen nordterm2021@tsk.fi
  • Kirjoita abstrakti sillä seminaarikielellä, jolla pidät esityksen (norja, ruotsi, tanska tai englanti).
  • Abstraktin pituus on 300-500 sanaa. Liitä abstraktiin myös lyhyt esittely (muutama virke) itsestäsi.
  • Nimeä liitetiedostosi "abstrakt + esitelmänpitäjän nimi".
  • Abstraktin hyväksymisestä ilmoitetaan 5.4.2021 mennessä. Hyväksytyt abstraktit julkaistaan Nordterm 2021 -tapahtuman verkkosivustolla ennen seminaaria.
  • Jos abstraktisi hyväksytään, lähetä seminaariesityksesi osoitteeseen nordterm2021@tsk.fi 24.5.2021 mennessä.
  • Esitykset julkaistaan seminaarin jälkeen Nordterm 2021 -tapahtuman verkkosivustolla, missä ne ovat saatavilla rajatun ajan.
  • Kaikki esitykset kootaan Nordterm-raporttiin, joka julkaistaan loppuvuodesta 2021. Toimita esitykseesi pohjautuva artikkeli 15.9.2021 mennessä.