Kommunförbundets ordlista för jäv

Utgiven av Finlands Kommunförbund, 2019

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF format
- i termbanken TEPA
- i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Kuntaliiton esteellisyyssanasto (Kommunförbundets ordlista för jäv) utarbetades i samarbete mellan Kommunförbundet och Terminologicentralen. Ordlistan omfattar 34 centrala begrepp som rör jäv och valbarhet. Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar, som ges på finska. Begreppen ges termrekommendationer på finska, och relationerna mellan begreppen illustreras med begreppsdiagram.

Syftet med ordlistan är att klargöra begrepp och speciellt relationerna mellan dem. Ordlistan är avsedd för utvecklandet av Kommunförbundets ”jävsboten” (Jääviysbotti), men den kan också främja kommunikation och informationsutbytet kring jäv.