Kuntaliiton esteellisyyssanasto

Kustantaja: Suomen Kuntaliitto, 2019

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia
- Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi
- Käsitekuvaukset: suomi

Kuntaliiton esteellisyyssanasto laadittiin Kuntaliiton asiantuntijoiden ja Sanastokeskuksen yhteistyönä. Suomenkielisessä sanastossa annetaan määritelmät 34 käsitteelle kuten säädöksiin perustuville esteellisyystyypeille, näihin keskeisesti liittyville käsitteille sekä muutamalle vaalikelpoisuuteen liittyvälle käsitteelle, jotka on valittu mukaan esteellisyyden ja vaalikelpoisuuden erojen selkeyttämiseksi.

Sanasto on tarkoitettu esteellisyyttä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin vastaavan esteellisyysrobotin kehityksen tueksi, mutta sitä voidaan hyödyntää myös yleisemmin viestinnän tukena ja käsitetiedon lähteenä.

Sanaston laatimisen tarkoituksena oli kuvata yhteen liittyvät käsitteet suhteessa toisiinsa, jotta käsitteiden yhtäläisyyksien ja erojen hahmottaminen olisi mahdollisimman helppoa. Sanastoa käytettiin esteellisyysrobotin kehitystyössä robotin opettamiseen käytettävien kysymys-vastausparien laatimiseen ja sitä voidaan hyödyntää robotin vastausten tukena.