Materialet av vetenskapstermbanken i Finland uppdaterats i TEPA-termbanken

Det nyaste materialet i vetenskapstermbanken i Finland har uppdaterats i TEPA-termbanken.

Vetenskapstermbanken i Finland är en wiki-databas som innehåller termer från olika vetenskapsgrenar. Termbanken byggs upp genom crowdsourcing, vilket betyder att termerna och definitionerna uppdateras av experter från specialområden. Som projekt koordineras Vetenskapstermbanken i Finland av Helsingfors universitets Finska, finskugriska och nordiska institutionen och finansieras av Helsingfors universitet.

Nästan hela materialet av vetenskapstermbanken i Finland är tillgänglig i TEPA förutom rättsvetenskapligt material. Vetenskapstermbanken i Finland uppdateras ett par gånger om året. Var och en termpost som hämtats från vetenskapstermbanken i Finland och som publicerats i TEPA har en länk till termposten i vetenskapstermbanken i Finland.