Nekrolog: Till minnet av Heidi Suonuuti

Heidi SuonuutiDiplomingenjören Heidi Suonuuti (f. Karlsson) avled 13.8.2023 efter en långvarig sjukdom. Hon var född i Åbo 4.4.1932 och dog i en ålder av 91 år.

Suonuuti utexaminerades som diplomingenjör i kemi från Tekniska högskolan 1958. Efter studierna arbetade hon som forskningsassistent vid högskolan under 1958–1962. Uppgiften som forskningsassistent utbyttes till uppgiften som en heltidssekreterare för en s.k. papperskommitté i ISO (International Organization for Standardization) när Suonuuti gick över till Centrallaboratorium (Oy Keskuslaboratorio ‒ Centrallaboratorium Ab).

På 1970-talet nominerades Suonuuti i en arbetsgrupp med uppgiften att utarbeta en ordlista för pappersbranschen. Hon letade efter en lämplig metod och hittade texter av Eugen Wüster, utvecklare av terminologins teori, samt satte sig in i verksamheten av det svenska terminologicentret Tekniska Nomenclaturcentralen (TNC). På det sättet var det naturligt att Suonuuti deltog i det konstituerande mötet av Centralen för Teknisk Terminologi rf (Tekniikan sanastokeskus ry) 1974 och hon kallades till föreningens direktör 1978. Hon fortsatte som direktör till 1993 då hon gick i pension.

När Suonuuti var direktör för Terminologicentralen utvecklade hon både terminologiarbetets metoder och terminologiarbetet i praktiken. Utgående från Ogden och Richards semiotiska triangel skapade Suonuuti modellen för begreppstetraeder där det presenteras både grunden för terminologiarbetet, dvs. begrepp, referent och term, och dessutom även definition, alltså en beskrivning av begreppet. Begreppstetraedret prövades på kurser i terminologiarbetet och det togs med i den finska handboken i terminologiarbete Sanastotyön käsikirja (SFS-handbok 50). Med tiden blev tetraedret etablerat och används allmänt. Suonuuti var redan pensionerad när hon skrev en koncis handbok i praktiskt terminologiarbete, Guide to Terminology, som blev färdig i 1997. Handboken var och fortfarande är efterfrågad och med åren har den blivit översatt på finska och sex andra språk.

Utöver terminologiarbetet i Finland deltog Suonuuti aktivt i utvecklingen av både det nordiska samarbetet inom terminologi och den internationella standardiseringen. Hon började ha kontakter i Norden redan 1978 då nätverket Nordterm organiserade sin första kurs med temat Fackspråk och terminologi. Vid sidan av det nordiska samarbetet deltog Suonuuti länge i den internationella standardiseringen, introducerade andra terminologiexperter i uppgifterna inom standardisering och var ordföranden för kommittén ISO/TC 37 Terminology (principles and co-ordination, nuförtiden Language and terminology) mellan 1991 och 1997.

Suonuuti var en föregångare som utvecklare av både terminologiarbete och Terminologicentralens verksamhet, och resultaten av hennes arbete utnyttjas fortfarande i både Terminologicentralen och i andra organisationer som arbetar med terminologi. Kollegerna minns Suonuuti för hennes breda kunnande och hennes verksamhet som en orubblig utvecklare av och förespråkare för terminologi som alltid var redo att uppmuntra andra.

Text: Seija Suonuuti, dotter, terminolog och Katri Seppälä, direktör för Terminologicentralen