Muistokirjoitus: Heidi Suonuutin muistolle

Heidi SuonuutiDiplomi-insinööri Heidi Suonuuti (o.s. Karlsson) kuoli 13.8.2023 pitkäaikaisen sairauden jälkeen. Hän oli syntynyt Turussa 4.4.1932 ja oli kuollessaan 91-vuotias.

Suonuuti valmistui kemian diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1958. Opintojensa jälkeen vuosina 1958‒1962 hän toimi korkeakoulussa tutkimusassistenttina. Tutkimusassistentin tehtävät vaihtuivat ISOn (International Organization for Standardization) ns. paperikomitean päätoimisen sihteerin tehtäviin, kun Suonuuti siirtyi Keskuslaboratorioon (Oy Keskuslaboratorio ‒ Centrallaboratorium Ab).

1970-luvulla Suonuuti nimettiin mukaan työryhmään, jonka tehtävänä oli laatia paperialan sanasto. Etsiessään työhön sopivaa menetelmää hän löysi terminologian teoriaa kehittäneen Eugen Wüsterin tekstejä ja tutustui Ruotsin sanastokeskuksen Tekniska Nomenclaturcentralenin (TNC) toimintaan. Niinpä olikin luontevaa, että Suonuuti osallistui Tekniikan sanastokeskus ry:n perustamiskokoukseen vuonna 1974 ja vuonna 1978 hänet kutsuttiin yhdistyksen johtajaksi. Johtajan tehtävissä hän jatkoi vuoteen 1993 asti, jolloin jäi eläkkeelle.

Sanastokeskuksen johtajana toimiessaan Suonuuti kehitti sekä sanastotyön menetelmiä että käytännön sanastotyötä. Suonuuti loi Ogdenin ja Richardsin kolmioon (semanttinen kolmio) perustuvan tetraedrimallin, jossa esitetään sanastotyön perustan muodostavien käsitteen, tarkoitteen ja termin lisäksi myös määritelmä eli käsitteen kuvaus. Tetraedrimallia testattiin sanastotyön kursseilla, ja se tuli mukaan vuonna 1989 julkaistuun Sanastotyön käsikirjaan (SFS-käsikirja 50). Ajan myötä malli vakiintui laajaan käyttöön. Suonuuti kirjoitti vielä eläkkeelle jäätyään tiiviin käytännön sanastotyön oppaan Guide to Terminology, joka valmistui vuonna 1997. Oppaalle oli ja on edelleen kysyntää, ja se on vuosien saatossa käännetty suomeksi ja kuudelle muulle kielelle.

Suomalaisen sanastotyön lisäksi Suonuuti osallistui aktiivisesti pohjoismaisen sanastotyön alan yhteistyön ja kansainvälisen standardoinnin kehittämiseen. Pohjoismaisten yhteyksien luominen alkoi jo vuonna 1978, kun sanastotyön alan yhteistyöverkosto Nordterm järjesti ensimmäisen kurssinsa teemalla Fackspråk och terminologi. Pohjoismaisen yhteistyön ohella Suonuuti osallistui pitkään sanastotyön alan kansainväliseen standardointiin, perehdytti muita sanastotyön asiantuntijoita standardoinnin tehtäviin ja toimi ISO/TC 37 Terminology (principles and co-ordination) -teknisen komitean (nykyiseltä nimeltään Language and terminology) puheenjohtajana vuosina 1991‒1997.

Suonuuti oli sanastotyön ja Sanastokeskuksen toiminnan kehittäjänä uranuurtaja, jonka työn tuloksia hyödynnetään edelleen Sanastokeskuksen ja muiden sanastotyötä tekevien organisaatioiden toiminnassa. Kollegat muistavat Suonuutin hänen laajasta osaamisestaan ja toiminnastaan periksiantamattomana terminologian kehittäjänä ja puolestapuhujana, joka oli aina valmis kannustamaan muita.

Teksti: Seija Suonuuti, tytär, terminologi, ja Katri Seppälä, Sanastokeskuksen johtaja