NORDTERM 17: Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer

NORDTERM 17

Nordterm 2011 arrangerades av Terminologicentralen TSK och Vasa universitet den 7–10 juni 2011 i Vasa, Finland. Föredragen som hölls under Nordterm 2011 finns nu tillgängliga i pubilkationen Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer (NORDTERM 17).

Denna bok innehåller cirka trettio artiklar som baserar sig på symposieföredragen och inläggen från Nordtermförsamlingen. I enlighet med temat för seminariet "Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer" rör flera artiklar samarbetet mellan terminologer och experter samt samarbetets resultat. Artiklarna är på svenska, norska, danska, engelska eller finska.

Den här publikationen kan beställas från Terminologicentralen TSK till priset på expeditionskostnader (till Finland 8,50 euro, till utlandet 12 euro) och den är också publicerad i pdf-format på Nordterms webbplats.

Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer. Rapport från Nordterm 2011. Vasa, Finland, 7–10 juni 2011. Helsinki 2012. 274 s. ISBN 978-952-9794-29-4 (nid.). ISBN 978-952-9794-30-0 (PDF). ISSN 1100-9659.