NORDTERM 17: Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer

NORDTERM 17 -julkaisun kansi.

Sanastokeskus ja Vaasan yliopisto järjestivät Nordterm-päivät Vaasassa 7.–10.6.2001. Päivillä pidetyt esitelmät on koottu julkaisuun Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer (NORDTERM 17).

Julkaisu sisältää kolmisenkymmentä artikkelia seminaarissa pidetyistä esityksistä. Seminaarin teeman ”Yhteistyöllä tuloksiin: käsitekaaoksesta termisuosituksiin” mukaisesti monet julkaisun artikkelit kertovat, millaista yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden, kuten terminologien ja erikoisalojen ammattilaisten, välillä on tehty ja millaisia tuloksia tällaisessa yhteistyössä on saavutettu. Julkaisun artikkelit on kirjoitettu ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi, englanniksi tai suomeksi.

Julkaisun voi tilata Sanastokeskus TSK:sta toimituskulujen hinnalla (kotimaahan 8,50 euroa, ulkomaille 12 euroa) ja se on julkaistu myös PDF-muodossa Nordtermin verkkosivuilla.

Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer. Rapport från Nordterm 2011. Vasa, Finland, 7–10 juni 2011. Helsinki 2012. 274 s. ISBN 978-952-9794-29-4 (nid.). ISBN 978-952-9794-30-0 (PDF). ISSN 1100-9659.