Nya begreppsbeskrivningar i MAO/TAO-ontologin

MAO/TAO-ontologin på Finto-service

Museiverket, Kyrkostyrelsen och Terminologicentralen genomförde ett gemensamt terminologiprojekt i slutet av 2022 och i början av 2023. Projektet hade som syfte att utarbeta begreppsbeskrivningar för cirka 100 begrepp som gäller det kyrkliga byggnadsarvet. Därtill anlitade Museiverket Terminologicentralen också för ett annat terminologiprojekt i början av 2023 med syfte att utarbeta begreppsbeskrivningar för cirka 20 begrepp som gäller det arkeologiska kulturarvet. Till arbetsgruppen hörde experter från Museiverket, Tammerfors historiska museer och Mellersta Finlands museum. Begreppsbeskrivningarna från båda projekten publicerades på Nationalbibliotekets Finto Service som en del av MAO/TAO-ontologin i december 2023. Termer och definitioner ges på finska, och begreppen om det arkeologiska kulturarvet ges också ekvivalenter på svenska och engelska. Begreppen om det arkeologiska kulturarvet har också publicerats i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen som en del av Kulturmiljöordlista.

Terminologicentralens terminologer uppdaterade också strukturen av MAO/TAO så att den motsvarar strukturen av versionen 2023.6.Hypatia av Allmän finländsk ontologin (ALLFO). Ontologin omfattar nära 14 000 begrepp varav cirka 700 ges termer både på finska och på engelska, och cirka 70 ges termer även på svenska.