Uusia käsitekuvauksia MAO/TAO-ontologiassa

MAO/TAO-ontologia Kansalliskirjaston Finto-palvelussa

Museovirasto, Kirkkohallitus ja Sanastokeskus tekivät loppuvuodesta 2022 ja alkuvuodesta 2023 sanastotyötä, jossa määriteltiin noin 100 kirkolliseen rakennusperintöön liittyvää käsitettä. Lisäksi Museovirasto tilasi Sanastokeskukselta alkuvuodesta 2023 sanastotyötä, jossa määriteltiin noin 20 arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvän viranomaistoiminnan käsitettä työryhmässä, johon kuului Museoviraston lisäksi asiantuntijoita Tampereen historiallisista museoista ja Keski-Suomen museosta. Näissä projekteissa laaditut käsitekuvaukset julkaistiin Kansalliskirjaston Finto-palvelussa osana Museoalan ja taideteollisuusalan ontologiaa (MAO/TAO) joulukuussa 2023. Termit ja määritelmät on annettu suomeksi, arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyville käsitteille on annettu myös ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. Arkeologisen kulttuuriympäristön käsitteet on julkaistu myös Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa osana Kulttuuriympäristösanastoa.

Käsitekuvausten lisäämisen yhteydessä Sanastokeskus päivitti MAO/TAOon liitetyn Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) uudempaan versioon (2023.6.Hypatia) ja valmisteli ontologian julkaisua varten. MAO/TAO-ontologia sisältää liki 14 000 käsitettä, joista noin 700:lle annetaan suomenkielisten termien lisäksi englanninkieliset termit ja noin 70:lle ruotsinkieliset termit.