Onsdag den 2 juni

OBS! Alla tider i finsk tid.

Abstrakt

Ordförande:
förmiddag - Anna-Lena Buchér, Terminologifrämjandet
eftermiddag - Henrik Nilsson, Terminologifrämjandet

9.35Webbinariet börjar

9.45Terminologi 2020: En nordisk statusrapport
Ole Våge, Nordterms arbetsgrupp AG 2: Terminologi – digitalisering och verktyg

10.10Terminologifrämjandet – om att fylla ett hål i Terminologi-Sverige
Henrik Nilsson, Terminologifrämjandet

10.30Termportalen – fra forprosjekt til fast finansiering
Gisle Andersen, Norges handelshøyskole & Peder Gammeltoft, Universitetet i Bergen & Kjetil Gundersen, Språkrådet

10.55Distansering, elicitering och facilitering – det nya terminologiarbetet?
Henrik Nilsson, C.A.G Consoden

11.20Nabosprogslæring for voksne mhp. integration i arbejdslivet på begge sider af den dansk-tyske grænse
Lise Lotte Weilgaard Christensen & Irene Simonsen, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet

11.40Diskussion

12.00LUNCH
- Organisering av begreppsarbete i de nordiska länderna / rapport från Nordterms språkområden (slide show)
- Avkoppling: pausgympa & historier inom finsk konst

13.30Verdien av informasjonsforvaltning i krisetid
Marit Holm Torseth & Synne Solbakken, Brønnøysundregistrene

13.55Begrepp utan gränser: En enkätundersökning om hur Scanias översättare världen över uppfattar termer från Södertälje
Kerstin Lindmark, Scania CV AB

14.15KAFFEPAUS
- Diskussion: flerspråkigt begreppsarbete / moderator: Kristiina Antinjuntti, Finlands tolk- och översättarförbund
- Avkoppling: pausgympa & historier inom finsk konst

14.45Discretionary government grants glossary developed in close collaboration with the glossary’s future users
Pekka Linna, CSC – IT Center for Science & Satu Lindberg, Finansministeriet

15.10Projekt Ordlista
Annica Johansson, Effektfullt

15.35Conceptual work and information management of textile technical terminology by Margrethe Hald et al
Susanne Lervad & Morten Grymer-Hansen, Centre for Textile Research, University of Copenhagen

15.55Diskussion

16.30Avslutning

Tisdag den 1 juni