Ontologiprojekt för Trafikverket

Trafikverket och Terminologicentralen TSK påbörjade ett gemensamt ontologiprojekt i november. Projektets syfte är att utöka Merenkulkualan ontologia MERO (Ontologi för sjöfart) med begrepp som anknyter sig till andra transportsätt. Den nuvarande versionen av MERO var utarbetat av Trafikverket under FinnONTO-projektet.

MERO baserar sig på Yleinen suomalainen ontologia YSO som var nyligen uppdaterad. I första fasen av ontologiprojektet ska Terminologicentralen gå igenom de förändringar som har skett i MERO på grund av uppdateringen och bearbeta ontologin vid behov. Dessutom kommer cirka 1 000 begrepp som anknyter sig till vägtrafik tilläggas till MERO-ontologin. Den utökade ontologin ska granskas av en arbetsgrupp som består av en terminologi samt sakkunniga på branschen och publiceras i Finto-service.