Liikenneviraston ontologiaprojekti käynnistyi

Liikennevirasto laati FinnONTO-hankkeen yhteydessä Merenkulkualan ontologian (MERO), joka perustuu Suomen merialan kirjastojen kokoamaan Merenkulkualan asiasanastoon. Loppusyksystä tänä vuonna Liikennevirasto käynnisti Sanastokeskus TSK:n kanssa ontologiaprojektin, jonka tavoitteena on täydentää ontologiaa muihin liikennemuotoihin liittyvillä käsitteillä.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa MEROon lisätään noin 1 000 tieliikenteeseen liittyvää käsitettä. Lisäksi Sanastokeskuksen terminologi tarkistaa MEROon yhdistetyn Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) päivittämisen mukanaan tuomat muutokset ja muokkaa MEROa tarpeen mukaan. Täydennetty ontologia tarkistetaan yhdessä Liikenneviraston asiantuntijoiden kanssa ja julkaistaan Kansalliskirjaston Finto-palvelussa.