Ordlista över beskattning

Verotussanasto, versio 1.0

© Skatteförvaltningen, 2019

Ordlistan är tillgänglig:
i PDF format
i termbanken TEPA
i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen

Verotussanasto, versio 1.0 (Beskattningsordlista, version 1.0) utarbetades år 2018 i samarbete mellan Skatteförvaltningen och Terminologicentralen och publicerades i mars 2019. Ordlistan omfattar cirka 70 centrala begrepp som rör i huvudsak personbeskattning. Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar, som ges på finska. Begreppen ges termrekommendationer på finska och relationerna mellan begreppen illustreras med begreppsdiagram.

Ordlistan är avsedd för till exempel användare av Skatteförvaltningens webbsidor och e-tjänster som behöver information om beskattningstermer och relationer mellan begreppen.