Verotussanasto, versio 1.0

KORVATTU: Verotussanasto, versio 2.0

© Verohallinto, 2019

Sanastokeskus toteutti vuoden 2018 aikana Verohallinnon toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena oli laatia terminologinen sanasto joukosta verovelvollisille vaikeita käsitteitä. Projektin tuloksena syntynyt Verotussanasto sisältää suomenkieliset tiedot 70:stä pääasiassa henkilöverotuksen käsitteestä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla ja termeistä annetaan suomenkieliset suositukset. Käsitekokonaisuuksien hahmottamisen tueksi sanaston käsitteet on esitetty myös käsitejärjestelmäkaavioiden avulla.

Verotussanasto määritelmineen on tarkoitettu auttamaan esimerkiksi verkkosivujen lukijoita ja asiointipalvelujen käyttäjiä ymmärtämään helpommin verotuskäsitteiden välisiä suhteita ja sisältöä.

Varsinainen sanastotyö saatiin valmiiksi joulukuussa 2018. Vuoden 2019 alussa sanasto oli Verohallinnossa sisäisellä palautekierroksella. Sanasto julkaistiin maaliskuussa 2019.