Ordlista för anpassad motion

I slutet av 2021 anlitade Liikuntatieteellinen seura (LTS) Terminologicentralen för terminologiarbete med mål att utarbeta en ordlista för cirka 50 begrepp som rör motion och sport som personer med funktionsbegränsning utövar. Termer och begreppsbeskrivningar ges på finska och ekvivalenter på svenska och engelska. Ordlistan ska bli färdig på hösten 2022.