Soveltavan liikunnan sanasto

Sanastokeskus ja Liikuntatieteellinen Seura ry (LTS) aloittivat loppuvuonna 2021 sanastotyön, jonka tavoitteena on laatia käsitekuvaukset noin 50 käsitteelle, jotka liittyvät toimintarajoitteisten henkilöiden harjoittamaan liikuntaan ja urheiluun. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi ja lisäksi käsitteille annetaan vastineet ruotsiksi ja englanniksi. LTS:n ja Sanastokeskuksen lisäksi projektiin osallistuu asiantuntijoita Findlands Svenska Idrottista, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESistä, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista, Suomen Paralympiakomiteasta ja Valtion liikuntaneuvostosta. Sanaston on tarkoitus valmistua syksyllä 2022.