Ordlista för ekonomiska klassifikationer inom socialvården

© Institutet för hälsa och välfärd, 2014

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF format (på finska)

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Terminologicentralen TSK inledde 2012 ett projekt vars mål var att med systematiskt terminologiarbete klargöra termer som används i ekonomiska klassifikationer inom socialvården. Ordlistan blev färdig i juni 2014.

Inom socialvården behövs det viss information om klientens ekonomiska situation för att kunna bevilja socialtjänster och ekonomiskt stöd. Av den här informationen har det skapats fyra klassifikationer: av inkomster, utgifter, förmögenhet och skulder. Målet med klassifikationerna är att samla in information om klienter på ett enhetligt sätt. Klassifikationerna är en del av den riksomfattande klientdatamodellen för socialvården.

Ordlista för ekonomiska klassifikationer inom socialvården omfattar termposter och begreppsdiagram för över 200 begrepp som rör inkomster, utgifter, förmögenheter och skulder av privatpersoner som är socialvårdens klienter. Begreppens innehåll förklaras med hjälp av definitioner och kompletterande anmärkningar. Ordlistan ger rekommendationer för finska termer. Begreppsrelationer åskådliggörs med begreppsdiagram.

Ordlistan är avsedd för experter som vill veta vad termerna i ekonomiska klassifikationer inom socialvården betyder. Ordlistan kan också vara till nytta för medborgare som ansöker social service och för samarbetsparter inom socialvården. Ordlistan är en viktig del av utvecklingen av informationshantering i den övergripande arkitekturen inom den offentliga förvaltningen som kommer att skapa bättre förutsättningar för interoperabilitet av informationssystem.