Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto

© Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2014

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi
- Käsitekuvaukset: suomi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Sanastokeskus TSK aloittivat vuonna 2012 yhdessä sanastoprojektin, jonka tavoitteena on selventää sosiaalihuollon taloudellisissa luokituksissa käytettäviä termejä terminologisen sanastotyön avulla. Sanasto valmistui kesäkuussa 2014.

Sosiaalihuollossa tarvitaan sosiaalipalvelujen ja taloudellisen tuen järjestämiseksi tietoa asiakkaan taloudellisesta tilanteesta. Asiakkaan taloudellisesta tilanteesta kerättävistä ja sosiaalihuollossa tallennettavista tiedoista on muodostettu neljä luokitusta: tulo-, meno-, varallisuus- ja velkaluokitus. Taloudellisten luokitusten tavoitteena on taloudellisen tiedon yhdenmukainen kerääminen, laskeminen ja tallentaminen. Luokitukset ovat osa kansallista sosiaalihuollon asiakastietomallia, ja niiden kehittäminen aloitettiin jo Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos) vuosina 2005–2011. Sosiaalialan tiedonhallinnan ja tietoteknologian kehittäminen jatkuu THL:n tehtävänä

Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot yli 200 käsitteestä, jotka liittyvät sosiaalihuollon asiakkaina olevien yksityishenkilöiden tuloihin, menoihin, varallisuuteen ja velkoihin. Sanastossa selvitetään käsitteiden sisällöt määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla sekä annetaan suositukset suomenkielisistä termeistä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.

Sanasto on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitä sosiaalihuollon taloudellisissa luokituksissa esiintyvät termit tarkoittavat. Sanasto hyödyttää myös sosiaalipalveluja hakevia kansalaisia ja sosiaalihuollon yhteistyötahoja. Sanasto on tärkeä osa julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaista tiedonhallinnan kehittämistä, joka luo nykyistä parempia edellytyksiä tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja tietojen hyödyntämiselle.