Ordlista för informationshantering inom det sociala området, version 4.0

ERSATT AV: Ordlista för informationshantering inom det sociala området, version 5.0

© Institutet för hälsa och välfärd, 2017

Ordlistan är tillgänglig:
- i termbanken TEPA

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Institutet för hälsa och välfärd (THL) svarar för Ordlista för informationshantering inom det sociala området – Begrepp som gäller service, serviceprocesser och klientinformation (Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto). I slutet av 2017 blev version 4.0 av ordlistan färdig. Ordlistan innehåller cirka 630 begrepp som ges definitioner och anmärkningar samt termrekommendationer på finska. Flera helheter av begrepp presenteras ytterligare som begreppsdiagram. I version 4.0 av ordlistan presenteras begreppsdiagrammen i UML-format.

De primära källorna till uppdateringar och nya begrepp är lagstiftningen samt de specifikationer i anslutning till informationshantering inom socialvården som THL svarar för.

Ordlista för informationshantering inom det sociala området är en viktig del i utvecklandet av informationshantering enligt den offentliga förvaltningens övergripande arkitektur, vilken skapar bättre förutsättningar för interoperabilitet hos informationssystemen och för samanvändning och utnyttjande av information. Ett mål för rekommendationerna på ordlistan är att förenhetliga de termer som används riksomfattande inom det sociala området. Ordlistan är avsedd för utvecklare av informationssystem, yrkesfolk som behandlar klientinformation inom det sociala området och andra specialister som behöver information om termer inom det sociala området. Enhetliga termer är också till dem nytta som behöver social service av olika slag och alla aktörer inom det sociala området.