Ordlista för kontinuerligt lärande

I 2020–2021 anlitade undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att definiera och harmononisera begrepp som rör kontinuerligt lärande och som är gemensamma till båda förvaltningsområden. Efter denna första fasen bad arbetsgruppen om kommentarer till utkastet till ordlista.

På uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet forsattes terminologiarbetet på våren 2023 som en del av projektet Digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande som får finansiering från EU:s återhämtningsfacilitet RRF (NextGenerationEU). Experter från både undervisningsförvaltning och arbetsförvaltning deltar i arbetet. Ordlistan ska omfatta termer och begreppsbeskrivningar på finska och i ett senare skede kommer det att tilläggas ekvivalenter på svenska och engelska.

Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter. Ordlistan ska bli färdig på våren 2025.


Finansieras av Europeiska unionen NextGenerationEU