Ordlista för löneadministration

© Finansministeriet, 2017
Utgiven av Projektet för inrättande av ett nationellt inkomstregister

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF-format
- i termbanken TEPA

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

År 2013 påbörjade Terminologicentralen TSK tillsammans med arbets- och näringsministeriet ett gemensamt ordlisteprojekt. Projektets syfte var att förena terminologin inom löneadministration och främja dataöverföring mellan arbetsgivares och myndigheternas datasystem genom en ordlista. Ordlistan klarlägger de centrala begreppen inom branschen genom termrekommendationer, definitioner och beskrivning av olika myndighetens praktik. Den ska också användas som bas för beskrivning av datainnehållen inom det nationella inkomstregistret.

Ordlista för löneadministration innehåller 342 begrepp som har termer och definitioner på finska. För att terminologin inom löneadministration skulle förenas har liknande begrepp getts sammanfallande termer även om några av rekommendationerna avviker från de termer som har använt hittills. Relationerna mellan begreppen åskådliggörs genom begreppsdiagram som följer UML (Unified Modeling Language) -standarden.