Ordlista för livsmedelstillsyn

Elintarvikevalvonnan sanasto – ohje valvontakohteisiin ja valvontatietoihin liittyvien termien käytöstä
Food Control Vocabulary – Guideline for Use of Terminology Related to Objects of Control and Control Data

© Evira, 2010

Ordlistan är tillgänglig:
- i termbanken TEPA

Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Terminologicentralen TSK har tillsammans gjort en ordlista över begrepp använda vid livsmedelstillsyn. Arbetet har gjorts i anslutning till utvecklingsprojektet för datainsamling om kommunernas livsmedelstillsyn (KUTI). Den här ordlistan är först och främst avsedd för livsmedelstillsynsmyndigheter som med hjälp av termerna i ordlistan ska kunna använda en enhetlig terminologi i datasystemen.

Ordlistan innehåller 135 begrepp. Begreppen har finska termrekommendationer och definitioner samt svenska och engelska ekvivalenter liksom begreppsdiagram. Den första delen av ordlistan blev färdig i början av 2008 och den andra delen på våren 2010.

Ordlistan har publicerats i Terminologicentralen TSKs termbank TEPA.