Ordlista för Patent- och registerstyrelsen (TSK 54)

Patentti- ja rekisterihallituksen sanasto

© Patent- och registerstyrelsen, 2018
ISBN 978-951-53-3735-1 (PDF, PRS)
ISSN 1795-6323 (PDF, Terminologicentralen TSK)

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF format
- i termbanken TEPA
- i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska, engelska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Patent- och registerstyrelsen (PRS) anlitade Terminologicentralen TSK för terminologiskt arbete under 2011–2018. Syftet med arbetet var att förenhetliga användning av begrepp inom PRS samt främja den semantiska interoperabiliteten av datasystem mellan PRS och dess samarbetspartner.

Som ett resultat av arbetet publicerades en ordlista. Ordlistan innehåller cirka 250 begrepp som rör till exempel PRS:s register, industriella rättskydd och revisionstillsyn. Begreppen i ordlistan ges termrekommendationer och definitioner på finska samt termekvivalenter på svenska och engelska. Ordlistan innehåller också begreppsdiagram som åskådliggör förhållanden mellan begreppen.