Patentti- ja rekisterihallituksen sanasto (TSK 54)

© Patentti- ja rekisterihallitus, 2018
ISBN 978-951-53-3735-1 (PDF, PRH)
ISSN 1795-6323 (PDF, Sanastokeskus TSK)

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia
- Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi

Sanastokeskus teki vuosina 2011–2018 Patentti- ja rekisterihallitukselle sanastotyötä, jonka tavoitteena oli yhtenäistää käsitteiden käyttöä PRH:n sisällä sekä luoda edellytyksiä PRH:n ja sen yhteistyökumppaneiden tietojärjestelmien semanttiselle yhteentoimivuudelle.

PRH:n sanastoa kartutettiin vähitellen ja julkaistuun sanastoon kertyi yhteensä noin 250 käsitettä, joille annettiin termit ja käsitekuvaukset suomeksi ja termivastineet ruotsiksi ja englanniksi. Sanastoon sisältyy esimerkiksi PRH:n rekistereihin, teollisoikeuksiin ja tilintarkastusvalvontaan liittyviä käsitteitä.