Ordlista för socialvårdens datakomponenter

ERSATT AV: Ordlista för socialvårdens datakomponenter, version 2.0

IT-projektet för det sociala området (Tikesos) och Terminologicentralen TSK genomförde 2010–2011 ett ordlisteprojekt som rörde socialvårdens datakomponenter. Den här ordlistan innehåller definitioner och anmärkningar som beskriver datakomponenter samt finska termrekommendationer. Vissa begreppsrelationer presenteras även som begreppsdiagram. Ordlistan innehåller de flesta datakomponenter som ingår i datamodellen för socialvårdens kundinformation. Ordlistan innehåller 225 termposter som rör allmänna begrepp inom området datakomponenter samt klasser och fält som ingår i datakomponenterna.

Den här ordlistan kan användas i arbete med informationsarkitektur inom socialvården men också inom offentlig tjänst. Den underlättar även för dem som använder datakomponenterna, som till exempel leverantörer av datasystem och planerare av strukturen i handlingar.