Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanasto

KORVATTU: Sosiaalialan tietokomponenttien sanasto, versio 2.0

Sosiaalialan tietoteknologiahanke (Tikesos) ja Sanastokeskus TSK toteuttivat vuosina 2010–2011 yhdessä sosiaalihuollon tietokomponentteihin liittyvän sanastoprojektin. Sanastossa selvitetään tietokomponenttien sisällöt määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla sekä annetaan suositukset suomenkielisistä termeistä. Osaa käsitteiden välisistä suhteista havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla. Sanasto sisältää termitietueina tiedot suurimmasta osasta sosiaalihuollon asiakastietomallin tietokomponentteja. Sanastossa on yleisiä tietokomponentteihin liittyviä käsitteitä, tietokomponenttien luokkia ja joidenkin tietokomponenttien kenttiä eli yhteensä 225 termitietuetta.

Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanastoa voidaan hyödyntää sosiaalihuollon ja yleisemminkin julkishallinnon tietoarkkitehtuurityössä. Se palvelee myös tietomääritysten käyttäjiä, esimerkiksi tietojärjestelmätoimittajia sekä asiakirjarakenteiden suunnittelijoita.