Ordlista för socialvårdens datakomponenter, version 2.0

ERSATT AV: Ordlista för socialvårdens datakomponenter, version 3.0

Ordlista för socialvårdens datakomponenter (Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanasto) är avsedd för arbete med dataarkitekturen för socialvården och även den offentliga förvaltningen. Den underlättar även för dem som använder datakomponenter, som till exempel leverantörer av datasystem och planerare av strukturerna i klienthandlingar.

Den här ordlistan innehåller finska definitioner och anmärkningar samt termrekommendationer. Vissa begreppsrelationer presenteras ytterligare som begreppsdiagram. Ordlistan innehåller de flesta datakomponenter som ingår i datamodellen för klientuppgifter inom socialvården. Ordlistan innehåller 249 termposter som rör allmänna begrepp inom området datakomponenter samt klasser och fält som ingår i datakomponenterna.

Den första versionen av ordlistan gjordes i samabete mellan IT-projektet för det sociala området (Tikesos) och Terminologicentralen TSK 2010–2011. Institutet för hälsa och välfärd (THL) anlitade 2012–2013 Terminologicentralen för komplettering och uppdatering av ordlistan.