Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanasto, versio 2.0

KORVATTU: Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanasto, versio 3.0

Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanaston versio 2.0 sisältää suomenkieliset tiedot suurimmasta osasta sosiaalihuollon asiakastietomallin tietokomponentteja. Sanastossa esitetään yhteensä 249 yleisiin tietokomponentteihin liittyvää käsitettä, tietokomponenttien luokkaa ja tietokomponenttien kenttää. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Osa käsitteiden välisistä suhteista havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.

Tietokomponentit ovat semanttisia tietokokonaisuuksia, joita käytetään asiakirjallisen sisällön rakenteistamisessa. Tietokomponenttien mallintamisen tavoitteena on varmistaa, että samantyyppiset tiedot tallennetaan asiakirjoihin yhtenäisellä tavalla. Toisena perusajatuksena on uudelleenkäytettävyys: tietokomponentin rakenne määritellään kerran, minkä jälkeen sitä hyödynnetään useassa eri asiakirjassa. Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanaston tarkoituksena on tukea sosiaalihuollon ja yleisemminkin julkishallinnon tietoarkkitehtuurityötä sekä tietomääritysten käyttäjiä, kuten tietojärjestelmätoimittajia sekä asiakirjarakenteiden suunnittelijoita.

Sanaston ensimmäinen versio laadittiin Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen (Tikesos) ja Sanastokeskus TSK:n toteuttamassa projektissa vuosina 2010–2011. Sanastoa täydennettiin ja päivitettiin vuosina 2012–2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimeksiannosta.