Ordlista för socialvårdens informationshantering, version 1.0

ERSATT AV: Ordlista för socialvårdens informationshantering, version 2.0

Under åren har flera ordlistor publicerats för att stödja utveckling av informationshantering inom socialvården. Nu har de centrala begrepp från en del av tidigare ordlistorna samlats i en ny ordlista, Ordlista för socialvårdens informationshantering – Begrepp som gäller service, serviceprocesser och klientinformation, version 1.0 (Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, versio 1.0), och information om begreppen har harmoniserats och uppdaterats. Begreppen i ordlistan är sådana som används i utvecklingen av socialvårdens formbundna klientdokument och riksomfattande datasystemsservice samt i den riksomfattande övergripande arkitektur inom socialvården. Ett mål för ordlistan är att förenhetliga de termer som används riksomfattande inom socialvården och på så sätt stödja interoperabilitet av informationssystem samt samanvändning och utnyttjande av information.

Ordlista för socialvårdens informationshantering innehåller cirka 720 begrepp som ges definitioner och anmärkningar samt termrekommendationer på finska. Vissa begreppsrelationer presenteras ytterligare som begreppsdiagram. Ordlistan är avsedd för utvecklare av datasystem, experter som behandlar socialvårdens klientinformation och andra specialister som behöver information om termer inom socialvården. Enhetliga termer är också nytta till de som behöver social service av olika slag och alla aktörer inom socialvården.

Begreppen i ordlistan har samlats från Ordlista för socialvårdens klientinformationssystem (Sosiaalialan sanasto asiakastietojärjestelmää varten); Ordlista för en klassifikation av social service (Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto); Ordlista för socialvårdens klienthandligar, version 2.0 (Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto, versio 2.0); Ordlista för ekonomiska klassifikationer inom socialvården, version 1.0 (Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto, versio 1.0); sekä Ordlista för socialvårdens datakomponenter, version 2.0 (Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanasto, versio 2.0).