Ordlista för tillsynsobjektsregistret inom miljö- och hälsoskyddet – Tillsynsobjekten (YHTI 1)

Ympäristöterveydenhuollon valvontakohderekisterin sanasto – Valvontakohteet (YHTI 1)
Vocabulary of the Register of the Objects of Control of Environmental Health Care – Objects of Control

© Terminologicentralen TSK rf, 2011

Ordlistan är tillgänglig:
- i termbanken TEPA

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska, engelska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Den här ordlistan är utarbetad av Terminologicentralen TSK i samarbete med Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och Konsumentverket. Ordlistan innehåller begrepp inom olika områden av miljö- och hälsoskyddet, bland annat kemikalietillsyn, tobakstillsyn och produktsäkerhet. Ett av syftena med ordlistan är att vara till hjälp i utvecklingen av ett datasystem för miljö- och hälsoskyddet (YHTI).

Ordlistan innehåller cirka 60 begrepp med finska termrekommendationer, definitioner och anmärkningar, svenska och engelska ekvivalenter samt begreppsdiagram.